Mikuláš z Prahy

* 14.–15. století

Zv. Radonč. – Od r. 1385 působil jako lektor na generálním studiu augustiniánském u sv. Tomáše. R. 1389 získal na UK titul bakaláře a r. 1397 mistra svobodných umění. Je znám jako autor komentáře In duos priores libros Aristotelis De anima (Leipzig UB 1351, fol. 39v–69v; Wien ÖNB 2319, fol. 1r–33v) a Summa super De celo et mundo Aristottelis philosophi (Zwettl StftsB 334, fol. 118r–154r). Sepsal též obsáhlé práce na teologická témata, např. Expositio vocabulorum Sacrae Scripturae mystica (Praha StK ČSR I B 23, fol. 1r–184v). Jeho Quadragesimale je rozsáhlá práce homiletická.

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985.

md