Jiří Myslikovský

* 25. 4. 1718 Jirny u Prahy

† 22. 9. 1758 Mikulov

V r. 1734 se stal členem piaristického řádu (s řádovým jménem Hermannus a S. Placido). Působil na řádových učilištích v Lipníku n. Bečvou a v Mikulově. V jeho rukopisné pozůstalosti je spis Excellentia de re Theologica et Philosophica (Manuscripta Nikolsburgi).

Literatura:
◦ F. Jansa: Piaristé a jejich školy v Lipníku, I. výroční zpráva matiční české reálky v Lipníku za šk. r. 1895–1896;
◦ J. Svátek: Metodika výuky na piaristických školách, sb. Moravské bratrské školství a jeho protějšky, 1974;
◦ O. Biba: Der Piaristenorder in Österreich, Jahrb. f. Österr. Kulturgeschichte V, Eisenstadt 1975;
◦ M. Zemek: Gymnasium Mikulov, 1981;
◦ J. Bombera: Výchova a vzdělání piaristů v našich zemích, Jižní Morava, vlastivědný sborník 1984;
◦ K. A. Fischer: Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, (s dalšími bibliografickými údaji);
◦ M. Zemek, J. Bombera, A. Filip: Piaristé a jejich koleje v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, 1992;
◦ J. Kolejka: Vznik řádových gymnázií, ČMM 1994;
◦ J. Kolejka: Organizace a učební programy řádových škol 1566–1773, ČMM 1996.

md