Josef Navrátil

* 9. 6. 1904 Kelčany

† 12. 1. 1980 Praha

Na PřF a FF UK vystudoval biologii, antropologii, psychologii a filozofii (k jeho učitelům patřili F. Krejčí a E. Rádl). V r. 1928 se stal knihovníkem v soukromé knihovně T. G. Masaryka. Od r. 1932 byl zaměstnán v Ústavu T. G. Masaryka (po r. 1945 jednatel kuratoria, 1948–51 náměstek ředitele O. Odstrčila, poté ředitel). Po zrušení Ústavu v r. 1954 působil (do odchodu do důchodu) jako ředitel Státní lékařské knihovny v Praze. V l. 1930–38 byl členem dozorčí rady legionářského nakladatelství Čin (které v l. 1922–38 vydávalo i Českou mysl). Za okupace se účastnil protinacistického odboje; byl zatčen gestapem a tři a půl roku vězněn.

Zajímal se především o filozofii přírody (filozofické problémy biologie) a filozofii T. G. Masaryka. V l. l932–47 byl členem redakční rady České mysli (v níž se dále sblížil s E. Rádlem). V r. 1946 vydal Rádlovu Útěchu z filosofie, jejíž text mu předal E. Rádl krátce před svou smrtí.

Bibliografie:
Na prahu manželství, 1937.

Sborníky:
Přírodní vědy a Masaryk, Vůdce generací, 1930–31.

Časopisecké příspěvky:
Hlavní problém soudobé biologie jako nauky vývojové, Padesát let od smrti Darwinovy, ČM 1932;
Za V. K. Škrachem, ČM 1945;
Masaryk, Kulturní politika (KP) 1945, č. 1;
Masarykovy Ideály humanitní, KP 1946, č. 1;
Otázka sociální, Palackého idea národa českého, Problém malého národa, S Masarykovými, V boji o náboženství, KP 1947, č. 8, 24, 30, 32, 33;
T. G. Masaryk a J. L. Hromádka, učitel a žák? KřR 1949;
Ze vzpomínek na TGM, Lidová demokracie 6. 3. 1969.

Předmluvy:
◦ T. G. M.: Otázka sociální II, 1946.

Edice:
◦ E. Rádl: Útěcha z filosofie (s doslovem), 1946;
◦ T. G. Masaryk: Ideály humanitní (Problém malého národa, Demokratismus v politice), 1968, 21990.

Literatura:
◦ V. Rádl: Vzpomínky na Emanuela Rádla, KřR 1992;
◦ J. Zumr: Osudy Ústavu T. G. Masaryka, Masarykův sb. VII, 1992.

jg, jz