František Xaver Němeček

* 24. 7. 1766 Sadská

† 19. 3. 1849 Vídeň

Po absolvování pražské univerzity působil jako gymnaziální profesor v Plzni a (od 1792) Praze (doktor filozofie 1800). V l. 1802–20 přednášel (po K. J. Seibtovi) jako řádný profesor na UK teoretickou a praktickou filozofii (logiku, psychologii, metafyziku, přirozenou teologii), a to podle učebnic J. G. H. Febera. Samostatněji zpracoval přednášky z filozofické antropologie (J. Král). Působil rovněž jako knižní cenzor a literární kritik. Stal se také ředitelem pražského ústavu pro hluchoněmé. V r. 1787 se spřátelil s W. A. Mozartem a učil jeho syna Karla. Napsal první Mozartovu biografii Leben des k. k. Capellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, nach Originalquellen (1798, 2. vyd. 1808).

Bibliografie (z díla):
Auszüge aus der Geschichte der Wissenschaft und des Geschmacks in Böhmen, 1794;
Elementa Logica in commodum studiosae juventutis, 21813.

Literatura:
◦ OSN;
◦ J. Král: ČsF, 1937.

md