Jiří Němec

* 18. 10. 1932 Praha

† 4. 10. 2001 Praha

Byl vnukem nakladatele Františka Borového a prasynovcem literárního vědce a překladatele Otokara Fischera. Po maturitě (1951) začal v r. 1952 studovat na LF UK, odkud přestoupil na FF UK, na obor zdravotnické psychologie. Po promoci v r. 1958 pracoval jako klinický psycholog na pražské Foniatrické klinice prof. Seemana, doc. Sedláčkové a prof. Sedláčka. Po výpovědi v r. 1977 byl zaměstnán jako noční hlídač. V l. 1983–90 žil v emigraci. V r. 1987 získal ve Vídni titul Dr. phil. Po návratu vedl zpočátku Ústav humanitních věd při I. LF UK, od r. 1993 byl vědeckým pracovníkem FÚ AV ČR.

Největší vliv na něho měla četba Nového zákona (1947–48), Tomáše Akvinského, G. Marcela, M. Blondela a V. S. Solovjova, později C. F. von Weizsäckera a P. Teilharda de Chardin. V r. 1955 byl pozván do soukromého semináře Jana Patočky; v r. 1957 se blíže seznámil s Ladislavem Hejdánkem. Osobní školení získal v r. 1965 ve Vídni u analytického psychologa I. A. Carusa a u jeho filozofického partnera A. K. Wucherera-Huldenfelda.

Bibliografie:
Základy McDougallovy sociální psychologie jako příspěvek k psychologii osobnosti, 1957;
Stimme – Sprache – Lebensfülle. Existentianalyse im Rahmen einer medizinischen Disziplin, 1979;
Jan Patočka. Bibliografie (s D. Součkem), Wien 1993;
Únos Evropy. Mýtus-divertimento k filosofii dějin, 1995.

Časopisecké příspěvky:
Myslit s Janem Patočkou, Teologické texty 1992;
Smysl smyslu (s Z. Neubauerem ad.), Reflexe 1996.

Překlady:
◦ F. Blei: Nazírání Boha, Paternoster, česká revue pro umění a kritiku 1992;
◦ M. Heidegger: O pravdě a bytí (s doslovem), Vídeň 1993;
◦ P. Teilhard de Chardin: Místo člověka v přírodě (s J. Sokolem), 1993;
◦ H.-G. Gadamer: Problém dějinného vědomí (s J. Sokolem), 1994.

Edice:
◦ Křesťanství dnes, 1969;
◦ P. L. Landsberg: Zkušenost smrti, 1990;
◦ Ch. Dawson: Krize západní vzdělanosti (s úvodem), 1992;
◦ Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání (předmluva, podíl na př.), 1971, 21992;
◦ R. Ruyer: Paradoxy vědomí. Expresivita, 1994.

Literatura:
◦ V. Rzounek: Proti proudu, 1974;
◦ Sborníky k 45. narozeninám – l. ed. P. Zajíček, 2. ed. P. Rezek, 3. ed. I. Chvatík, 1977;
◦ Vokno 1979, č. 2;
◦ ČBS, 1992;
◦ J. Forbelský: Rozhovor s J. N., LtN 1995, č. 6;
◦ Rozhovor s J. N., Proglas 1997.

a