Trojan Nigellus z Oskořína

* ok. 1537 Heřmanův Městec

† 9. 8. 1604 Praha

Vystudoval na UK; r. 1562 se stal bakalářem a 1572 mistrem svobodných umění. Nejprve učil na školách v Nymburku, Čáslavi a Hradci Králové, v r. 1574 se stal profesorem pražské univerzity (v l. 1591–93, 1597–98 byl jejím rektorem). Jsou doloženy jeho univerzitní výklady Hesioda (starořeckého autora didaktických básní Zrození bohů a Práce a dny). Ve spise Ethica Christiana, Officiorum divi Ambrosii episcopi Mediolanensis Libri tres (1674) zpracoval předlohu představitele patristické teologie sv. Ambrože (Ambrosius, 334–397), biskupa v Milánu (měl vliv na příklon Aurelia Augustina ke křesťanství).

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ Stručné dějiny UK, 1964;
◦ Rukověť humanistického básnictví, 1966;
◦ Biographisches Lexikon, 1979;
◦ Hesiodos: Zpěvy železného věku, př. a ed. J. Nováková, 1990;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md