Jiří Nosek

* 12. 4. 1948 Vysoké nad Jizerou

Po maturitě na SVVŠ v Semilech (1966) studoval na FF UK filozofii a psychologii; PhDr. 1983. V l. 1973–76 byl zaměstnán na Okresním ústavu národního zdraví v Lounech jako klinický psycholog, od r. 1977 působí ve FÚ AV ČR. Zabývá se filozofií mysli v rámci analytické filozofie.

Bibliografie:
Mysl a tělo v analytické filosofii. Úvod do teorií psychofyzického problému, 1997.

Sborníky:
Moderní koncepce psychofyzického problému, K filozofickým otázkám soudobé vědy, ed. J. Zeman, 1990;
Intuice a teorie psycho-fyzického problému v současné analytické filozofii ducha, Intuice ve vědě a filozofii, ed. J. N., J. Stachová, 1993;
De-ontologizace psychofyzického problému, Konec ontologie? 1993;
Teorie identity a psycho-fyzický problém, Vesmír, jazyk, myšlení, ed. V. Havlík, Z. Hofman, 1994;
Kantova „Einbildungskraft“ podle M. Heideggera, Heidegger a problém myšlení, 1995;
Rortyho obrana eliminativního materialismu, Realismus ve vědě a filosofii, ed. J. N., J. Stachová, 1995.

Časopisecké příspěvky:
Eliminativní pokus o řešení psychofyzického problému, FČ 1995.

Edice:
◦ Konvence ve vědě a filosofii, 2000;
◦ Funkcionalismus ve vědě a filosofii, 2001;
◦ Úvahy o pravdivosti, 2001;
◦ Milénium vědy a filosofie, 2002;
◦ Vágnost, věda a filosofie, 2003;
◦ Memy ve vědě a filosofii?, 2004.

a