Ondřej z Kokořína

† asi 1435

R. 1399 získal na UK titul bakaláře a 1402 mistra svobodných umění. R. 1406 se stal děkanem artistické fakulty v Krakově. V l. 1408, 1426 a 1429 byl zvolen rektorem univerzity v Krakově, kde též získal hodnost mistra teologie (1425). Je považován za výraznou osobnost krakovské artistické fakulty. Připisují se mu Puncta Physicorum, De communione sub utraque a Consilia contra Henricum Bohemum. Účastnil se kostnického koncilu.

Literatura:
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md