Jaroslav Ovečka

* 26. 12. 1882 Litenčice u Kroměříže

† 27. 9. 1953

Byl římskokatolickým knězem, členem jezuitského řádu. Učil na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. Ve své odborné práci se zabýval křesťanskou mystikou a askezí, překládal a komentoval dílo Jana z Kříže (vycházelo v olomoucké edici Krystal) a Ignáce z Loyoly.

Bibliografie:
Duchovní cvičení podle Ignáce z Loyoly, 1921–22, 2. vyd. 1941–42, 3. vyd. 1948;
La riforma fondiaria cecoslovacca, Roma 1929;
Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše, 1940, 2. dopl. vyd. 1948;
Svaté přijímání a) sv. přijímání časté, b) první sv. přijímání rané. Dva dekrety papeže Pia X. a poučení podle nich, 1947.

Překlady:
Spisy sv. Jana z Kříže, učitele církevního, 1940;
Výbor z listů a instrukcí sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, 1940;
Výstup na horu Karmel sv. Jana od Kříže, 1940 (úvod a pozn.);
Duchovní píseň sv. Jana od Kříže, 1942 (úvod a pozn.);
◦ Jan od Kříže: Plamen lásky žhavý. Drobné spisy (úvod a pozn.), 1947.

Literatura:
◦ OSN.

hp