Pavel z Kravař

† 23. 7. 1433 St. Andrews (Skotsko)

Studoval na univerzitách v Montpellier a v Paříži; 1415 mistr svobodných umění pařížské univerzity. Pražský mistrovský titul získal v r. 1416, kdy přednášel na artistické fakultě filozofii; patřil také mezi přední členy LF. V l. 1423–32 byl osobním lékařem krále Vladislava Jagellonského. Za pobytu v St. Andrews byl obžalován z husitismu a upálen (jeho památku připomíná tabule na místním náměstí; v r. 1933 oslavila jeho výročí tamější univerzita). Připisují se mu traktáty Sermones de Antichristo a Anatomia Antichristi, vydané omylem v r. 1524 jako spisy Husovy.

Literatura:
◦ OSN;
◦ F. Bednář: P. z Kravař, Časopis Matice Moravské 1915;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md