Pavel z Ostrova

† před r. 1407

R. 1379 mu byl na UK udělen titul bakaláře a 1389 mistra svobodných umění. Před r. 1389 studoval v Praze i teologii; licenciát získal v r. 1403, professus 1406. V souvislosti s četbou Lombardových Sentencí je mu připisována úvaha Utrum anima separata a corpore intelligat ea, que fiunt in hoc mundo (Praha UK VIII F 20, fol. 45a z r. 1398). (O výkladech Lombardových Librorum sententiarum na UK viz Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.)

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md