Karel Pelant

* 28. 10. 1874 Praha

† 24. 1. 1925

Patřil k spoluzakladatelům Volné myšlenky a čilým organizátorům předválečného protiklerikálního hnutí. Pravidelně přispíval do časopisu Volná myšlenka, jeden rok působil redaktorsky ve Volné škole (1906–1907), byl redaktorem Večera; překládal z francouzštiny a angličtiny. Bývá řazem mezi stoupence tzv. nového náboženství (podobně jako O. Kunstovný, L. Kunte ad.).

Bibliografie (z díla):
Florián, 1907;
Listy katolického kněze, 1907;
Základ blahobytu, 1909;
Králíci a lidé, 1909;
Křesťanství a klerikalismus, Chicago 1909;
Pohřeb ohněm nebo hnitím, 1909;
Vatikán, 1909;
Čím nahraditi stará náboženství? Lidská mravnost bez boha a bez mystiky, 1921;
Knížka o našem Karlu Havlíčkovi, 1922.

Časopisecké příspěvky:
Haecklův názor světový, Volná myšlenka (VM) 1905;
Nový nepřítel církve ve škole, Volná škola (VŠ) 1906;
Vysvětlete lidem, co je to klerikalism, VŠ 1907;
Otcové Volné myšlenky, její zásady, VM 1907;
Z přednáškové cesty redaktora K. P. v Severní Americe, VŠ 1909;
Protestantism a Volná myšlenka, Jak nás Čechy katolicism vychovával, VM 1909;
Vyučování morálce ve Spojených státech, VŠ 1910.

hp