Petr z Brandýsa

* 14.–15. století

R. 1394 získal na UK titul bakaláře a 1399 mistra svobodných umění. Působil střídavě na pražské a krakovské univerzitě. V Krakově byl činný již před r. 1402, r. 1404 se zde stal děkanem artistické fakulty a r. 1407 získal titul mistra svobodných umění. R. 1408 byl v Praze zapsán na právech a r. 1409 se stal děkanem artistické fakulty. V l. 1414 a 1422 je opět děkanem artistické fakulty v Krakově. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Homér) zodpovídal kvestii Utrum negaciones, pretericiones et futuriciones sint veritates (Zda jsou pravdami věci popřené, pomíjivé a budoucí); v kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) mu byla adresována kvestie Utrum epykeia directiva et moderativa rigoris iusticie legalis sit virtus moralis ab aliis virtutibus distincta (Zda je epikeia usměrňující a mírnící přísnou spravedlnost plynoucí ze zákona morální ctností, která je vzdálena od ostatních ctností).

Literatura:
◦ J. Bidlo, ČČM 1895;
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ K. Morawski: Historya uniwersitetu Jagiellonskiego; J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md