Petr z Koněprus

† před 30. 5. 1418

R. 1381 se stal na UK bakalářem a 1387 mistrem svobodných umění. Na UK získal r. 1397 i titul bakalář dekretů a později ještě bakaláře teologie. R. 1410 se stal děkanem artistické fakulty. V l. 1413–14 studoval na vídeňské univerzitě. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Thalés) zodpovídal kvestii Utrum inter bona nature, fortune, amicicie et virtutis melius ceteris est habere bonum virtutis (Zda mezi dobry pramenícími z povahy, štěstí, přátelství a ctnosti vyniká nad ostatní dobro pramenící ze ctnosti). V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub řešil kvestii Utrum perfeccio cuiuslibet causati ex propinquitate vel distancia ad primum ens infinite perfectam sit attendenda (Zda dokonalost čehokoliv stvořeného závisí na blízkosti či vzdálenosti od prvotního nekonečně dokonalého bytí). Tříška mu také připisuje téma Utrum immense sapiencie virtus creativa sit alicui creature realiter communicativa.

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md