Petr z Letovic

† 1416

R. 1392 získal na UK titul bakaláře a 1397 mistra svobodných umění. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) zodpovídal kvestii Utrum cuislibet spiritus racionalis eadem penitus essencia sit substancialiter memoria, racio et voluntas (Zda je bytnost kteréhokoliv rozumem obdařeného ducha podstatně totožná s pamětí, rozumem a vůlí); v Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Aristenes, tj. Antisthenes) kvestii Utrum in polliciis bene rectis expediens sit super bonis fortune sacerdotes seculariter dominari (Zda je v dobře spravovaném státě povoleno, aby byla kněžím svěřena světská správa statků).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md