Petr z Nahošic

* 14.–15. století

Na UK získal titul bakaláře (1401) a mistra svobodných umění (1405); r. 1410 byl zapsán na právech. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) zodpovídal kvestii Utrum in quolibet continuo permanenti puncta indivisibilia sit ponenda (Zda je možné nalézt nedělitelné částice v čemkoliv, co trvá věčně); v Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Boethius) kvestii Utrum omnis natura racionalis producta sit persona (Zda je každá stvořená a rozumem obdařená přirozenost osobou).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1949;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md