Petr z Police

* 14.–15. století

R. 1396 získal na UK titul bakaláře a r. 1400 mistra svobodných umění. R. 1406 byl zapsán na právech. R. 1410 byl děkanem artistické fakulty. Je znám především kvestií z Husova kvodlibetu (1411, přezdívka Platon) Utrum omne contingens, quod eveniet, absolute necessario eveniet (Zda se stane naprosto nutně vše nahodilé, co se stane). Připisuje se mu i téma Utrum proposiciones ypothetice a veritatibus exemplate, quales et quante sub septem speciebus comprehendantur (Praha UK V E 14, fol. 180v–185r z let 1400–1410). Je uveden rovněž mezi disputujícími mistry kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7, fol. 38r).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md