Josef svobodný pán Petráš

* 19. 10. 1714 Slavonský Brod

† 15. 5. 1772 Starý Hrad u Bučovic

Jeho otec Maxmilian P. a strýc Arnošt Antonín P. bojovali po r. 1690 proti Turkům a proti stavovským povstáním v Uhrách a pak proti Bavorům a Francouzům za války o dědictví španělské. Oba dosáhli nejvyšších vojenských hodností a byli povýšeni do panského stavu v Uhrách, Maxmilián pak i do panského stavu v Českém království. Josef P. vystudoval latinskou školu v Trnavě a pak filozofii a práva v Olomouci, kde získal už v r. 1730 doktorát práv. Sloužil pak ve vojsku, zprvu pod Evženem Savojským. Po smrti matky Marie baronky roz. Benersové se přestěhoval do Olomouce, kde se jeho palác stal střediskem vzdělaneckého ruchu.

Zřejmě už koncem r. 1745 založil Společnost neznámých vzdělanců v zemích rakouských, jejímž byl stálým předsedou. Stanovy této společnosti potvrdila Marie Terezie 16. března 1747, přičemž se tato společnost stala úředním cenzurním orgánem. Společnost vydávala německý měsíčník Monatliche Auszüge alter und neuer gelehrten Sachen, který vycházel od ledna 1747 v Olomouci a od března do června 1748 ve Franfurtu nad Mohanem a v Lipsku. Byl to referativní časopis, v němž se původní výsledky vědecké práce neobjevovaly. Činnost olomouckých „neznámých“ byla pod vlivem na jedné straně estetiky německého osvícence Johanna Christopha Gottscheda a na straně druhé kritického italského dějepisectví Antonia Lodovica Muratoriho. V prostředí jezuitské vzdělanosti Olomouce znamenala osvícenské osvobozování myšlení, a proto se dostala pod tlak tradičních směrů protireformační teologie. P. iniciativa byla v souvislosti s Gottschedovým pokusem z podzimu 1749 založit akademii věd ve Vídni. Na něj navázal P. návrh z 30. prosince 1749, který se rovněž neprosadil. Olomoucká společnost zanikla v roce 1751. Byla výjimečným pokusem prolomit povážlivé zaostávání intelektuálního života v habsburské monarchii poloviny 18. století.

Bibliografie:
Dissertationes literariae, Florentiae 1742;
Monatliche Auszüge alter und neuer gelehrten Sachen I–III, Olmütz – Frankfurt am Main – Leipzig 1747–48;
Arbaces (román, rkp. 1758);
Die Träume (báseň, rkp. 1762);
Dreissig Schauspiele zur Besserung der deutschen Schaubühne I–III, Nürnberg 1765.

Literatura:
◦ J. Hanuš: Národní museum a naše obrození I–II, 1921–23;
◦ J. Haubelt: České osvícenství, 1986;
◦ A. Kostlán: Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích, 1996.

jh