Petr Roudnický

† po 1406

Petr Clarificator. – Převor roudnických augustiniánů, přítel Jana z Jenštejna. Napsal několik moralizujících spisků, např. Compendium honestae vitae (Congestum ad stanciam I. de Ienstein; Praha Kapit. D 57, fol. 77a), Dietarius observancie regularis (Celovec 68, fol. 185a; vyd. Krakov 1618). Zachovaly se rovněž jeho dopisy Jenštejnovi.

Literatura:
◦ A. Neumann: Pravidla duchovního života, Hlídka 1934;
◦ F. M. Bartoš: LF 1933, 1937;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ Slovník latinských spisovatelů, 1984.

md