Petr ze Sepekova

* 14.–15. století

Na UK mu byl r. 1408 udělen titul bakaláře a 1412 mistra svobodných umění. V l. 1418, 1423 a 1430 byl děkanem artistické fakulty, r. 1425 rektorem UK. V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) zodpovídal kvestii Utrum actus et potencia maxime ad invicem opponentur tamquam differencie reperte in singulis decem predicamentis (Zda jsou akt a možnost ve vzájemném protikladu stejně jako rozdíly shledávané mezi deseti jednotlivými kategoriemi). Sporné je dosud jeho autorství u Glossa interlinearis in I–IV libros Meteorum Aristotelis, De materia et forma in primo et secundo Physicorum z r. 1434 (Praha UK VII E 9, fol. 107a–174b).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md