Petr ze Stupna

† 1407

R. 1386 získal na UK hodnost bakaláře a 1389 mistra svobodných umění. Později získal ještě titul bakaláře teologie a stal se profesorem teologie. Původně náležel ke křídlu univerzitních viklefistů. Je autorem četných (také českých) kázání (podle Husa byl „musicus duleissimus et demum predicator ferventissimus“) a spisů na biblická témata; obsáhlý je jeho výklad Matoušova evangelia (Lecture super Mathaeum). Je mu připisováno téma Utrum vita activa sit eligilior quam vita contemplativa (Harbburg – Maihingen II. lat. 1. 4^ 0 57, fol. 79a).

Literatura:
◦ V. Flajšhans: Předchůdcové Husovi. P. ze Stupna, Věstník České akademie, 1904;
◦ V. Flajšhans: Pražští teologové kolem r. 1400, ČČM 1905;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Rétorický styl a pražská univerzitní literatura, 1979;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md