Petr z Újezda

* 14.–15. století

R. 1392 získal na UK titul bakaláře a 1399 mistra svobodných umění. R. 1400 byl zapsán na právech. Uvádí se jako autor témat: Utrum potestas clavium ecclesie extendit se ad remissionem pene et culpe (Praha UK VIII F 2, fol. 154a aj.) a Utrum omnis actus humanus sit bonus vel malus moraliter (Praha UK X H 17, fol. 129b). Náležel k Husovým odpůrcům.

Literatura:
◦ M. J. Husi Korespondence a dokumenty, ed. V. Novotný, 1920;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Rétorický styl a pražská univerzitní literatura, 1975;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md