Petr ze Znojma

* 14.–15. století

R. 1376 získal na UK titul mistra svobodných umění, r. 1397 se stal i profesorem teologie. Původně byl viklefista, později náležel k Husovým odpůrcům. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) vystoupil s kvestií Utrum quelibet duo individua eiusdem speciei specialissime sunt essencialiter eque perfecta (Zda jakákoliv dvě individua téhož druhu jsou esenciálně stejně dokonalá).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md