Zdeněk Pinc

* 10. 2. 1945 Příbram

Studoval filozofii a sociologii na FF UK; 1970 PhDr. V l. 1970–71 byl aspirantem u J. Patočky. Na konci 60. let působil v redakci LN, Literárních listů a Listů. V r. 1989 začal působit na PedF a FF UK (od r. 1995 vedoucí katedry filozofie FF); docent filozofie. S J. Fialou a Z. Neubauerem založil a redigoval edici Scientia & Philosophia. Je organizátorem Institutu základů vzdělanosti UK.

Bibliografie:
O Zlatý věk, SI 1972;
Newton by se divil (s F. Běhounkem, I. Boháčkem), 1975;
Fragmenty k filosofii výchovy, 1993.

Časopisecké příspěvky:
Svět jako tvorba, ČM 1993;
Plamen, Orientace, Listy, Vesmír, LtN.

Literatura:
◦ I. Reifová: Otevřený dopis docentu Z. P., Tvar 1997, č. 15.

r