Ota Polách

* 22. 5. 1908 Boskovice

† 6. 11. 1969 Praha

Navštěvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. V r. 1928 vstoupil na Velehradě k jezuitům. V r. 1930 začal v Krakově studovat filozofii, od r. 1932 pokračoval v Římě na Gregoriáně. Od r. 1940 vyučoval na gymnáziu v Praze-Bubenči. V r. 1941 přijal kněžské svěcení. V r. 1941 se zdržuje v Szegedi a v Budapešti koná ilegální filozofické přednášky. V l. 1945–50 přednáší dějiny filozofie na Filozoficko-sociologickém institutu v Děčíně. V r. 1950 byl internován v Králíkách. Po odsouzení v r. 1954 prošel několika věznicemi. Po propuštění (1960) působil jako zaměstnanec Památníku národního písemnictví na Strahově.

Pro potřebu posluchačů děčínského institutu vydával Dějiny filosofie, napsané v duchu přednášek z dějin filozofie na Gregoriáně (smysl a spirála dějin filozofie, resumé filozofa oproti výčtu pramenů a děl). V některých pasážích precizněji hodnotí přístup Cousina a Boutrouxe k dějinám filozofie, skeptičtěji se staví k metodě Windelbanda a Rickerta („interace problémů v dějinách“), ukazuje na některé (nejen faktografické) nejasnosti standardního Ueberwega. Odpovídá také na některé pohledy J. Tvrdého (Vývoj filosofického myšlení evropského) a E. Rádla (Dějiny filosofie). K J. Kratochvilovi (Meditace věků) uvádí několik věcných připomínek v souvislosti s Kantem.

ma