Rio Preisner

* 13. 11. 1925 Mukačevo

† 2. 8. 2007 Indianola (Pensylvánie, USA)

Po gymnaziálních studiích v Mukačevu a v Praze (maturoval v r. 1944), pracoval do konce války jako jeřábník. V l. 1945–50 studoval na FF UK germanistiku a anglistiku; PhDr. 1950. V l. 1950–51 byl překladatelem v nakladatelství Svoboda, 1953–65 učil na Státní jazykové škole v Praze, od r. 1965 působil jako překladatel z povolání. V srpnu 1968 emigroval, v l. 1973–92 byl profesorem Department of German na Pensylvania State University v USA. Věnoval se též básnické a prozaické tvorbě (Kapiláry, 1968; Odstup, Zürich 1977; Zvíře dětství, Mnichov 1978; Zasuto, Mnichov 1980; Praha za časů plujících ker, 1992) a byl spolupracovníkem exilového časopisu Rozmluvy, který od r. 1982 řídil v Londýně Alexander Tomský.

Ohlas získal svými analýzami české situace (Kritika totalitarismu, Česká existence, Až na konec Česka), které vycházejí z katolických pozic a odmítají nejen jakékoli podoby marxismu, nýbrž i protestantský a masarykovský přístup k českým dějinám a české středoevropské politice. Dvousvazková Americana z let 1982–88, „filozoficko-politická a ekonomická kartografie USA“, je široce založenou reflexí struktur americké společnosti a myšlení, které z hlediska katolického subsidiarismu konfrontuje s kontextem evropským a českým. Konstatoval stále se prohlubující divergentnost Evropy a USA, které pokládal za dva různé kulturně civilizační celky.

Bibliografie:
J. N. Nestroy. Tvůrce tragické frašky, 1968; něm. Mnichov 1968;
Kritika totalitarismu, Řím 1973, 2. vyd. Londýn 1984;
Aspekte einer provokativen tschechischen Germanistik (1. Kafka – Nestroy, 2. Avantgarde – Ideologie), Würzburg 1977–81;
Kultura bez konce, Mnichov 1981;
Česká existence, Londýn 1984, 2. vyd. Praha 1992;
Až na konec Česka, Londýn 1987, 2. vyd. Praha 1992;
Americana. Zpráva o velmoci I–II, 1992.

Časopisecké příspěvky:
Prolegomena k smrti Vergiliově, FČ 1967;
K interpretaci báchorky a mysteria, Orientace 1967;
Host do domu, Divadlo, Světová literatura, Tvář, Sešity, Dialog, Časopis pro moderní filologii.

Literatura:
◦ ČBS, 1992.
◦  J.Hanuš (ed.), Kritik moderního světa: R. P. 1925–2007, 2018;
J. Hanuš,  Portrét konzervativního myslitele, 2020.

jz