František Příhonský

* 1788 Praha

† 1859 Budyšín

V l. 1818–24 byl asistentem filozofie na pražské FF; věnoval se dějinám filozofie a estetice. Od r. 1824 byl ředitelem pražského Lužickosrbského semináře; v r. 1839 přesídlil natrvalo do Budyšína.

Jako stoupenec B. Bolzana vydal některé jeho práce (Paradoxien des Unendlichen, Drei philosophische Abhandlungen, Vier akademische Reden) a sestavil jeho bibliografii. Jeho samostatným filozofickým dílem je obšírná bolzaniánská polemika s Kantovou kritikou čistého rozumu, sepsaná a vydaná v Budyšíně. Proti Kantově transcendentalismu hledá cestu k zárukám platného poznání v Bolzanově koncepci pravd o sobě, vět o sobě a představ o sobě.

Bibliografie:
Neuer Anti-Kant oder Prüfung der Kritik der reinen Vernunft nach den in Bolzano's Wissenschaftslehre niedergelegten Begriffen, Bautzen 1850.

Literatura:
◦ J. Loužil: Bernard Bolzano, 1978.

md