Přibyslav z Jesenice

* 14.–15. století

Na UK získal r. 1376 hodnost bakaláře a r. 1382 mistra svobodných umění. R. 1391 se stal děkanem artistické fakulty a r. 1401 vicekancléřem. V Husově kvodlibetu (1411) mu byla určena kvestie Utrum felicitas, forma plene sacians hominem, sit accidentalis bonitas eiusdem. V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) vystoupil s kvestií Utrum propter bonum virtutis conservandum quodlibet malum pene sit sustinendum (Zda je nutné v zájmu zachování ctnosti zabránit téměř jakémukoliv zlu).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md