Prokop z Plzně

* 14.–15. století

R. 1403 získal na UK titul bakaláře a 1408 mistra svobodných umění. V l. 1414, 1439, 1440 byl děkanem artistické fakulty, 1420–21, 1426, 1443–44 rektorem UK. V r. 1410 obhajoval Viklefův traktát De ydeis (Praha UK X E 24, fol. 135v–139r). Spolu s Janem z Příbrami, Jakoubkem ze Stříbra a Janem Želivským předsedal v červenci 1421 synodě, která prohlásila čtyři pražské artikuly za základ utrakvistické věrouky. Na Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Apuleius Affer, platonicus philosophus) zodpovídal kvestii Utrum simpliciter necessario multitudo ydearum prerequiritur ad multitudinem productorum (Zda je mnohost idejí nutným předpokladem mnohosti uskutečněných věcí). Uvádí se též mezi kvestionáři kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7, fol. 39r). Na kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub mu byla adresována kvestie Utrum singulorum encium secundum quemlibet modum ipsorum essendi ydee in mente divina eterna in eodem genere cause sint ponende (Zda mají být ideje jednotlivých bytí uloženy ve věčné božské mysli jako jedna příčina podle druhů své existence). Vedle toho se mu připisuje téma Utrum per scienciam naturalem est demonstrabile primum motorem esse bonum.

Literatura:
◦ J. Prokeš: M. P. z Plzně, 1927;
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ V. Herold: Pražská univerzita a Wyclif, 1985.

md