Řehoř Tomášův z Prahy

† 1450

R. 1398 získal na UK titul bakaláře a 1402 mistra svobodných umění. R. 1406 byl zapsán na právech. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Symonides) vystoupil s kvestií Utrum homini in aliquo casu licitum sit mentiri (Zda je člověku za určitých okolností dovoleno lhát).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md