Jan Řezáč

* 1914 Vrchoslavice na Hané

† 4. 1. 1990 Řím

Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. V r. 1934 vstoupil v Děčíně do jezuitského řádu. V r. 1936 začal studovat filozofii v belgickém Marneffe, v r. 1940 teologii na Gregoriáně v Římě. V r. 1943 přijal kněžství. V l. 1945–46 studoval v Římě východní církevní právo. V r. 1946 získal doktoráty z církevního práva a z teologie. Poté začal přednášet na Orientálním institutu v Římě, kde byl rovněž jmenován řádným profesorem církevního práva (zastával tu i funkci děkana fakulty). I jako emeritní profesor byl sekretářem Institutu. Uveřejnil asi sto článků v předních časopisech Orientale, Civiltá Catholica, Analecta (k tématům Origenes, Basil, Řehoř Nyssenský, Augustinova teorie přirozeného práva, Tomášovo pojetí epikeje, civilního práva aj.) a Stimmen der Zeit, a několik publikací k problematice východní liturgie a církevního práva (např. Liberta, Roma 1986). Jeho metoda je historicky hermeneutická; výklad autenticity textů přináší i aktualizace.

ma