Petr Rezek

* 9. 1. 1948 Praha
† 8. 11. 2022 Praha

Po studiu psychologie a filozofie na FF UK pracoval v l. 1975–78 jako klinický psycholog, 1979–89 se živil jako domovník. V r. 1990 se habilitoval pro teorii umění na Akademii výtvarných umění, od r. 1991 přednášel filozofii též na FF UK. Zabývá se filozofickými otázkami psychologie, dějinami filozofie, zvláště antické, a dílem J. Patočky. Podílí se na vydávání edice PomFil (Pomocník filosofa) v nakladatelství Oikúmené. Vlastní nakladatelství specializující se na klasické filozofické texty.

Bibliografie:
Tělo, věc a skutečnost v současném umění, 1983;
◦ Přednášky k fenomenologické psychologii, 1985;
◦ Filosofie a politika kýče
, 1991 (Spisy I, 2007);
◦ Jan Patočka a věc fenomenologie, 1993 (Spisy VI, 2010);
◦ K teorii plastičnosti, 2004 (Spisy XI, 2011);
◦ Carusova operní hlídka
, 2007 (Spisy III);
◦ Fenomenologická psychologie
, 2008 (Spisy IV);
◦ Architektonika a protoarchitektura
, 2009 (Spisy VII, 2017);
◦ Husserlova věcnost
, 2009 (Spisy II);
◦ Tělo, věc a skutečnost,
2010 (Spisy V);
◦ Démanty české filozofie
, 2011 (Spisy VIII);
◦ Proklouznutí neboli smrt
, 2014 (Spisy X);
◦ Chapadla opery
, 2019 (Spisy XI).

Časopisecké příspěvky:
Haptická ozvěna a haptická ozvěnovitost, Konservy na hudbu 1992;
Idea, hypotéza a otázka (s J. Mouralem), FČ 1992;
Uměle udržované obrazoborectví, LtN 1993, č. 11;
Aspekty racionality (s G. Patzigem), Spor o výklad lidských práv (s E. Tugendhatem, M. Havelkou), FČ 1994;
Podstata plastiky (s K. Badtem), LtN 1996, č. 20.

Překlady:
◦ Plótinos: O duši, dobru a kráse, 1991;
◦ Plótinos: Dvě pojednání o kráse, 1994;
◦ Plótinos: Výbor z Ennead, 1995.

Edice:
◦ I. Dubský. Sb. k 55. narozeninám, SI 1981;
◦ Sb. Případ Wagner, 1983;
◦ Sb. k sedmdesátinám J. Chalupeckého, SI 1985;
◦ Mýtus, epos a logos, 1991;
◦ Logos apofantikos, 2000.

Literatura:
◦ ČBS, 1992;
◦ ČTK, Šaldovu cenu dostal filozof Petr Rezek,  on-line <https://www.archiweb.cz/n/domaci/saldovu-cenu-dostal-filozof-petr-rezek> (30. 6. 2015);
◦ ČTK, Zemřel filozof, estetik a teoretik umění Petr Rezek, on-line <https://www.archiweb.cz/n/domaci/zemrel-filozof-estetik-a-teoretik-umeni-petr-rezek> (10. 11. 2022).

r