Rudolf Říčan

* 23. 9. 1899 Hovězí u Vsetína

† 2. 10. 1975 Praha

Teologii studoval ve Vídni, Praze, Glasgowě a Aberdeenu, historii na UK v Praze (u Václava Novotného). Svou dráhu začal, motivován těsným vztahem ke Slovensku, jako středoškolský profesor v Ružomberoku a Revúci. Když po způsobu pietistické vnitřní zbožnosti prožil hluboké uvědomění povolání ke kazatelské službě, stal se r. 1926 farářem v Třebíči, 1931 v Hustopečích, 1935 v Bohuslavicích nad Metují. Od r. 1935 působil jako soukromý docent, později suplent na katedře církevních dějin tehdejší Husovy ETF, r. 1946 byl jmenován profesorem. Po rozdělení původně společné fakulty na fakultu Husovu a Komenského (1950) působil jako profesor církevních dějin na Komenského ETF až do r. 1969. Studenti ho znali a ctili jako člověka mravně přísného (přísnějšího však vždy více k sobě než k druhým), pokorného a skromného, statečného vůči tlakům komunistického režimu.

Církevní dějiny četl prizmatem české reformace, zejména jejích duchovně nejhlubších proudů. Za ty považoval milíčovské hnutí, především pak Jednotu bratrskou s jejím důrazem na řád a kázeň a na budování sboru. Tuto historickou práci ve své osobní zbožnosti spojoval s důrazy novověkého pietismu a s Karafiátovou starostí, „aby měl Pán Bůh v národě našem tu svou milou zahrádku, církev krásnou“. Na poli historického bádání střežil až s pozitivistickou věcností metodickou čistotu práce s prameny. Kromě studia Jednoty bratrské a J. A. Komenského – na vydání jeho spisů spolupracoval v AV – pronikal do českých evangelických dějin 19. století (monografie o K. E. Lánym). Byl též předním znalcem evangelické písňové tvorby, domácí i světové.

Bibliografie (z díla):
Život a dílo K. E. Lányho I–II, 1935, 1938;
Od úsvitu reformace k dnešku, 1948;
Cesta církve osmi stoletími (s A. Molnárem), 1954;
Das Reich Gottes in den böhmischen Ländern, Stuttgart 1957;
Dějiny Jednoty bratrské, 1957;
Prvních pět století církve (s A. Molnárem), 1964, 21972;
J. A. Komenský, muž víry, lásky a naděje, 1970;
Dvanáct století církevních dějin (s A. Molnárem), 1973, 21990 (spojuje do jednoho celku skripta Cesta církve osmi stoletími a Prvních pět století církve).

Časopisecké příspěvky:
Duchovní píseň, Theologia evangelica (ThEv), 1940;
Osvícenské ideály a evangelium, KřR 1946;
Církevní dějiny ve světle vyznání české reformace, ThEv 1948;
Od Masaryka ke Kristu, KřR 1950;
Elsnerův kancionál, ThP KřR 1954;
K čtyrstému výročí francouzské konfese, KřR 1959;
Filip Melanchthon a Václav Mitmánek, ThP KřR 1961;
Jiří z Poděbrad a kompaktáta, ThP KřR 1962;
Čím se nám stal Hromádka? Karel Starší ze Žerotína, KřR 1964;
Masaryk a reformace, KřR 1968;
Die Kirchenunion der tschechischen Evangelischen im Jahre 1918, Communio viatorum (CV) 1968;
Cyrilometodějská tradice v českém protestantismu, KřR 1970;
Die tschechische Reformation und Erasmus, CV 1973;
Česká konfese z r. 1575, KřR 1975.

Překlady:
◦ H. Kutter: Kde jest Bůh? 1929;
◦ M. Luther: O svobodě křesťanské (s B. Popelářem), 1935.

Literatura:
◦ Bibliografie R. Ř. v ThP KřR 1959, 1960;
◦ A. Molnár: Za prof. Ř., Kostnické jiskry 1975;
◦ A. Molnár: Nachruf für Professor R. Ř. Bibliographia selecta, CV 1976;
◦ J. Smolík: Učitelé pražské fakulty F. M. Bartoš a R. Ř., KřR 1989;
◦ ČBS, 1992;
◦ 75 let EBF v Praze, 1994;
◦ ČBS III, 1999.

oaf