Bavor Rodovský mladší z Hustířan

* 1526 Hustířany

† 1592 Budyně nad Ohří

Patří k představitelům české alchymie 16. století, zabýval se však i matematikou, astronomií a filozofií. Jeho spisy (z nichž část vznikla zřejmě úpravou starších domácích předloh) dokládají vyspělost tehdejší české alchymie, její obeznámenost s evropskou literaturou o filozofii přírody (K. Pejml). V rukopise zůstávají např. Secreta Aristotelis, O Hermesově filosofii. – R. vrstevníkem byl alchymista a naturfilozof Kryštof Paušle, autor traktátů o kameni filozofů. Přeložil i proslulou Smaragdovou desku Herma Trismegista.

Bibliografie:
Kniha o dokonalém umění alchymickém, 1585;
Řeči filosofské, 1591;
Kuchařství, to jest knížka o rozličných krmích (1974; jedna z prvních českých „kuchařek“).

Literatura:
◦ OSN;
◦ O. Zachar: Z dějin alchymie v Čechách, ČČM 1899, 1900;
◦ J. Jakubec: Dějiny literatury české I, 1929;
◦ K. Pejml: Dějiny české alchymie, 1933;
◦ K. Pejml: Co daly naše země Evropě a lidstvu, 21940;
◦ M. Kopecký: Český humanismus, 1988;
◦ Z. Šichmanová: Alchymie a alchymisté v zemích českých a moravských (doplňkový materiál pro učitele SŠ); diplomová práce, Přírodovědecká fakulta MU, 2007.

md