Miroslav Rýdl

* 27. 3. 1930 Josefov, okr. Náchod

Po maturitě na reálném gymnáziu v Jaroměři (1949) studoval na VŠPHV (1949–51) a na Biologické fakultě UK (1951–57). Po absolvování vědecké aspiratury na Institutu společenských věd při ÚV KSČ (CSc. 1960) působil na katedře filozofie Vysoké školy politické ÚV KSČ, od r. 1966 jako docent (habilitace proběhla v r. 1964). V l. 1969–74 byl odborným pracovníkem Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS) UK, katedry filozofie a sociologie sportu, od r. 1970 katedry teorie tělesné kultury, psychologie a pedagogiky a posléze Ústřední tělovýchovné knihovny. V l. 1974–90 absolvoval různá dělnická povolání. V r. 1990 se vrátil na FTVS, na katedru kinantropologie; přednášel filozofii tělesné výchovy a sportu. V r. 1996 odešel do důchodu.

Zaměřoval se na filozofické otázky biologie a v souvislosti s tím i na filozofické otázky hry a tělesné kultury. Sem spadá např. problematika kontinuity a diskontinuity mezi biologickým a lidským, problém herního prožívání, vztah mezi prožitkem a výkonem. Polemizoval se stále se opakujícími pokusy redukovat složitější na jednodušší, biologii na fyziku a chemii, hry na biochemii a vztahy mezi lidmi na vztahy biologické.

Bibliografie (z díla):
Biologie, filosofie, náboženství, 1963;
Kapitoly z filozofie tělesné kultury (skriptum), 1993.

Sborníky:
Prof. MUDr. Vladislav Růžička – mechanistický materialista v biologii, Sb. pro dějiny přírodních věd a techniky IV, 1958;
Význam Hegelovy dialektiky v biologii, Filosofické problémy biologie, 1963;
Člověk, hra a tělocvičná aktivita, Společenské aspekty tělesné výchovy v socialismu, 1971.

Časopisecké příspěvky:
K některým problémům kategorií celku a části, FČ 1963.

Překlady:
◦ A. I. Ignatov: Vznik života, 1964;
◦ H. Marcuse: Jednorozměrný člověk, 1991;
◦ K. Lorenz: Základy etologie, 1993;
◦ K. Lorenz: Odumírání lidskosti, 1997.

a