Vladimír Sadek

* 22. 9. 1932 Praha

† 31. 5. 2008 Praha

Po studiích na FF UK působil v pražském Státním židovském muzeu na úseku knihovny a vědecké práce jako hebraista, specializovaný v judaistice. V r. 1963 získal hodnost kandidáta věd, v r. 1968 se habilitoval jako docent hebraistiky. Na FF UK přešel v r. 1991, kdy byla plně obnovena pravidelná výuka hebraistiky. V r. 1996 byl jmenován profesorem filozofie se zaměřením na hebraistiku – judaistiku. Jeho přednášky zahrnovaly kromě Starého zákona a biblických dějin především dějiny židovské středověké filozofie, židovskou mystiku (kabala a chasidismus), interpretaci s tím souvisejících textů. V souvislosti se židovskou filozofií se také částečně zabýval středověkou filozofií islámu. Kromě studií věnovaných židovským kulturním dějinám a rukopisům se zabýval především židovskými náboženskými mysliteli, židovskou filozofií a mystikou – kabalou, především ve vztahu k židovské kultuře v českých zemích období středověku a renesance. Publikoval zejména v periodikách Judaica Bohemiae, Review for the History of Czechoslovak Jews, Nový Orient, Roš Chodeš.

Bibliografie:
Židovská mystika v Praze, 1992;
Židovská mystika, 2003;
Židé. Dějiny a kultura, 2005;
Doteky duše. Snový deník vzestupu lidské duše, 2009.

Sborníky:
Duchovní svět knihy Zohar, Židovská ročenka 1995–96;
Čím může kabala oslovit dnešního člověka, Rabbi Loew a tradice o Golemovi, 1997;
Židovské dějiny a myšlení od biblických dob po současnost, Židé, dějiny a kultura, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Social Aspects in theWork of Prague Rabbi Löw – Maharal, Judaica Bohemiae 1983;
Yom Tov Lipman Mülhausen and his rationalistic Way of Thinking, Judiaca Bohemiae 1988;
The Spiritual World of Rabbi Judah Loew ben Bezalel, Review 1991–92;
Medieval Jewish Scholars in Prague, Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews, New York 1992–93;
The Kabbalists in Prague during the Renaissance, Review 1993–94;
Židé a Evropa, Prostor 45-46, 1999.

Předmluvy:
◦ Př. in A. M. Fishbane, Judaismus, 1996;
◦ Doslov in G. Scholem, Davidova hvězda, 1996.

Literatura:
◦ Iva T. Grosskopfová: Na smrt nevěřím (rozhovor s V. S.), Katolický týdeník 5/2005;
◦ Ruth Weiniger: Smrt polibkem Božím – rozhovor s V. S., Revue Společnosti křesťanů a Židů, č. 60, 2009/5769.

a