Josef Šauer z Augenburgu

* 8. 11. 1845 Držkov u Semil

† 15. 12. 1917 Praha

Po učitelské praxi ve Vodňanech si doplnil vzdělání na pražské univerzitě a technice a získal tak kvalifikaci pro vykonávání funkce profesora na Českém ústavu pro vzdělávání učitelek v Praze. Tam učil v l. 1870–1903 (do odchodu do penze). Poté vstoupil do pražského teologického semináře; po vysvěcení na kněze (1906) působil jako katecheta na měšťanské škole. Byl školským radou, členem České zemské komise; v l. 1899–1909 redigoval časopis Rodinné vychování. Byl především pedagog a vychovatel. V r. 1880 podnikl studijní cestu do Švýcarska a zkušenosti tam nabyté se pokoušel přenášet na českou půdu: Spolu s V. Náprstkem navrhl zřízení ústavu pro zanedbané hochy (v Libni) a r. 1896 inicioval zřízení první „pomocné“ třídy u nás, a to jako veřejné školy. Kromě toho byl členem dalších českých humanitních institucí a organizací v Praze. Rovněž jeho spisovatelská činnost se týkala především pedagogiky.

V mládí se seznámil s Herbartovou filozofií, ale záhy začal kritizovat suchý racionalismus herbartovské pedagogiky. Nesouhlasil však ani s Rousseauovou koncepcí výchovy. Vážil si pedagogických poznatků Pestalozziho a především Komenského. Výchovu chápal jako vytváření poznatků, pracovních a kulturních návyků a zvláště citové a morálně-náboženské stránky osobnosti. Domníval se, že náboženská výchova má při formování individua hlavní úlohu. Zdůrazňoval přitom přednosti katolicismu, i když velmi tolerantně přistupoval i k náboženstvím reformovaným. Cílem výchovy je adaptace člověka na společnost. Kladl větší důraz na vlastnosti získané, než vrozené. V této souvislosti vysoce hodnotil i vliv prostředí na formování dětské osobnosti.

Bibliografie:
Počátky dušesloví, 1876;
Pedagogická cesta do Švýcar, 1880;
Pedagogika, 1897;
Obecné vychovatelství, 1898;
Stručné vychovatelství a vyučovatelství, 1900.

Edice:
◦ B. Bolzano: Řeči vzdělávací akademické mládeži I–IV, 1882–88 (s K. Tippmannem).

Literatura:
◦ F. Čáda: K sedmdesátým narozeninám J. Š. z A., Ochrana mládeže 1915.

ih