Václav Sobotka

* 25. 7. 1887 Humpolec

† 15. 11. 1947 Brno

Po studiích na UK (PhDr. 1911 na základě práce o Spencerově etice) působil jako středoškolský profesor v Berouně, kde vydával vlastním nákladem své břitce kritické studie. Poté byl gymnaziálním profesorem v Brně.

Ve svých útočných, poněkud svérázných spiscích proklamuje nutnost pozitivismu jako světového a životního názoru. Zdůrazňuje „teoretickou neudržitelnost a praktickou nebezpečnost, až nemravnost světových názorů náboženských a metafyzických“ a odmítá i kompromisy s náboženstvím u W. Jamese a T. G. Masaryka (jehož politické úsilí ale oceňuje). Pozitivismus se mu zdá nejen jedině možnou filozofií našeho národa, navazující na jeho nejlepší tradice a zaručující možnost jeho příští velikosti, nýbrž i prostředkem k překonání mravní krize moderního světa, která vznikla po rozpadu náboženské víry. Za nejplodnější verzi pozitivismu pokládá filozofii Spencerovu, chce ji však dovršit v „henotiku“ (sjednocující vědu); H. Spencera také kritizuje, např. že etiku postavil vedle filozofie. Ostře vystupuje i proti Krejčímu, jemuž jako „polopozitivistovi“ a jednomu z „oficiálně filozofických strejců“ předhazuje „ultra moralistní pózu“; proti ní klade „amoralistní mravnost“.

Bibliografie:
Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Náboženské snažení Jamesova pragmatismu a realismu Masarykova, 1909;
Masaryk a naše minulost a budoucnost, 1919;
Proti Šaldovi a jeho loutkám, 1919;
Mravní anarchie naší doby a podmínky jejího překonání, 1922;
Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu, 1924;
K otázce mravní výuky na naší střední škole. Několik poznámek cum ira, sine studio, 1924;
Anatole France, 1929;
František Krejčí a pozitivism, 1947.

Časopisecké příspěvky:
Několik poznámek ke Spencerovi, Osvěta 1918.

Literatura:
◦ J. Jelínková-Papírníková: Skepticism básníka-filosofa, ČM 1929;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ J. Král: Za V. S., ČM 1947;
◦ J. Cetl: Český pozitivismus, 1981.

jc