František Sedlák

* 14. 10. 1873 Tetčice u Brna

† 8. 1. 1935 Whiteway (Anglie)

Po gymnaziálních studiích odešel do ciziny. Po „zkušební a částečně dobrodružné pouti světem“ (pobyt v cizinecké legii, návštěva u Tolstého) se usadil v tolstojovské kolonii Whiteway u městečka Stoud v Anglii, kde trávil léta „životem oproštěným od strojenosti, zbytečností a složitostí forem tradičního civilizovaného života“ (J. Král).

Patří k svérázným myslitelům, filozofům-samoukům, hledajícím odpověď na základní otázky povahy a smyslu přírody, člověka a jeho života. Byl ovlivněn hegelianismem, konceptem jednoty bytí a myšlení a „ryzím myšlením“ se snažil dospět k poznání světa. V náboženské oblasti se hlásil k teosofii.

Bibliografie:
A Holiday with a Hegelian, London 1911;
Pure Thought and the Riddle of the Universe I. Creation of Heaven and Carth, London 1921;
Význam ryzího myšlení v našem duchovním vývoji, 1922.

Literatura:
◦ OSN;
◦ N. Shawová: Whiteway, 1935;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ Vzpomínka, Výběr 1945–46.

md