Jiří Sedlák

* 16. 4. 1924 Brno

† 12. 12. 2013 Brno

Po absolvování zlínského gymnázia (1943) a studia filozofie a češtiny na brněnské FF (1948) učil nejdříve rok na gymnáziu a pak (1949–69) na různých vysokých školách v Brně (především na Vojenské akademii) společenské nauky, zvláště filozofii. Titul PhDr. získal v r. 1950 (dizertace Prvky dialektického myšlení a nazírání v lidových projevech českých a částečně slovanských), CSc. 1963 (dizertace Svoboda a kázeň). Za angažování v „pražském jaru“ byl v r. 1969 vyloučen nejen z KSČ, ale i z katedry filozofie Vojenské akademie v Brně a z armády. V r. 1972 byl z politických důvodů vězněn na Borech. Do r. 1986 působil v brněnské Státní pedagogické knihovně. Po listopadu 1989 byl rehabilitován. V l. 1990–95 přednášel externě etiku na PedF a FF MU. V r. 1992 se habilitoval z etiky (na základě spisu I. A. Bláha jako etik).

Jeho publikační činnost spadá do oblasti filozofie, etiky, zčásti pedagogiky, knihovnictví a bibliografie. Řada jeho publikací má ráz příležitostný (recenze, jubilejní články, komentáře atp.). Myšlenkově se vyvíjel od vlivu Masarykovy filozofie a Bláhovy etiky k filozofii marxistické, kterou se později snažil rozšiřovat o lidský rozměr (filozofická antropologie, etika). Toto zaměření posléze prohloubil, zabývaje se téměř výlučně obecnou etikou, sociální etikou, některými profesními etikami a zčásti i dějinami etiky.

Bibliografie:
Stručný nástin dějin filosofie (skriptum), 1957;
Antologie z dějin etiky (spoluautor, editor), 1969;
Jan Uher. Bibliografie, 1971;
Antologie z etiky I. Dějiny morálních a etických teorií (s I. Hodovským), 1993;
Etika ve společnosti a v povoláních (antologie, s I. Hodovským), 1994;
Z dějin morálních teorií. Antologie z etiky I (s I. Hodovským), 1995;
I. A. Bláha, 1995;
Úvod do práce s informacemi, 1996;
Vybrané kapitoly ze sociální etiky, 1996;
Vybrané problémy ze sociální etiky, 1996;
Z mého zápisníku, 2003;
Humorem k pohodě, 2007;
Mříže a smích, 2011.

Sborníky:
Marxisticko-leninská monistická koncepce světa a člověka, Propedeutika m.-l. filosofie, 1965;
Fenomén člověk, Marxistická filosofie: Věda, dějiny, člověk, 1966;
Konkrétní humanismus, Filosofie ve Večerní universitě, 1968.

Časopisecké příspěvky:
Diskusně o humanismu obecně a ve vojenství, Sborník Vojenské akademie v Brně 1967;
O českých a slovenských komeniologických bibliografiích z let 1652–1988, SCeH 1987;
Pokus o stručný nástin knihovní etiky, Knihovnictví a bibliografie 1989;
Morální aspekty knihovnické činnosti J. Mahena, Knihovnictví a bibliografie 1990;
O zahraničních komeniologických bibliografiích z let 1652–1988, SCeH 1991;
K problematice mravních konfliktů, Sb. Vojenské akademie v Brně 1991;
Ke Komenského etice, Etika 1992;
K didaktice etiky, FČ 1993;
Ke vztahu morálky a politiky, Universitas 1993;
Kořeny soudobé ekologické situace lidstva a filosoficko-etické předpoklady jejího řešení, Vojenské rozhledy 1993;
Význam Brněnské sociologické školy pro rozvoj sociálněvědního poznání, SPFFBU 1993, G 35;
K akademické svobodě, Alma mater 1994;
I. A. Bláha jako politik a politolog, Politologický časopis 1995;
J. A. Bláha jako etik, SPFFBU 1996, B 43;
Knihovníci za totality, Duha 2010, č. 4.

Literatura:
◦ ČBS, 1992;
◦ Kdo je kdo v ČR, 1994;
◦ F. Holek: J. S. Výběrová personální blibliografie, Ped. knihovna v Brně, 1994;
◦ J. Maňák: Významné životní jubileum J. S., Univerzitní noviny (Brno) 1994, č. 4;
◦ B. Španiel: Filosof a publicista J. S., Lidová demokracie 14. 4. 1994;
◦ D. Janák: Za knihovníkem doc. PhDr. J. S., Duha 2014, č. 1.

a