Stanislav Segert

* 4. 5. 1921 Praha

† 30. 9. 2005 Los Angeles

Studoval na Evangelické TF (1939, 1945) a na FF UK (1939, 1945–47); v r. 1947 získal doktorát filozofie (semitská a klasická filologie, filozofie). Na Orientálním ústavu ČSAV v r. 1958 obhájil dizertaci ze semitské filologie. V l. 1943–45 působil jako vikář Českobratrské církve evangelické v Praze-Nuslích, 1945–52 jako asistent na Husově (od r. 1950 Komenského) TF, 1950–52 též jako lektor řečtiny a latiny. V l. 1951–58 byl externím učitelem na FF UK, 1952–70 vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu ČSAV. V l. 1969–91 působil jako profesor biblických studií a severozápadních semitských jazyků na University of California, Los Angeles. Jako hostující profesor přednášel na univerzitě v Chicagu (1966), Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland (1968–69), Westfälische Wilhelms-Universität, Münster (1983), Ben-Gurionově univerzitě v Izraeli (1985). Uspěl v Guggenheim Fellowship (1976) a Fulbright Award (1983, 1990, 1994). V r. 1991 obdržel stříbrnou medaili J. Dobrovského. Publikoval 20 knih, asi 200 článků, 400 recenzí. Žádná S. publikace se nezabývá přímo filozofií, ale některé z nich obsahují zmínky o filozofech, zvláště v souvislosti se starověkým židovstvím (např. o Filonovi, řecky píšícím filozofovi v egyptské Alexandrii).

Bibliografie (z díla):
Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny (s O. Klímou), 1956;
Orientalistik an der Prager Universität I, 1348–1848 (s K. Beránkem), 1967;
Synové světla a synové tmy: Svědectví nejstarších biblických rukopisů, 1970;
Altaramäische Gramatik, Leipzig 1975;
A Grammar of Phoenician and Punic, München 1976;
Ethiopien Studies Dedicated to Wolf Leslau, ed. S. S. a A. J. E. Bodrogligeti, Wiesbaden 1983;
A Basic Grammar of the Ugaritic Language, Berkeley – Los Angeles – London 1984;
Starověké dějiny Židů, 1995.

Sborníky:
Přísloví, A. Novotný: Biblický slovník, 1957;
Das wissenschaftliche Werk von Ján Bakoš, Studia Semitica philologica necnon philosophica Ioanni Bakoš ...dicata, ed. S. S., 1965;
Starověk: Severní Afrika, I. Hrbek: Dějiny Afriky I, 1966;
Básnické překlady a převody biblické poezie, Česká bible v dějinách evropské kultury, 1994;
Pia desideria: Considerations Concerning the Kralice Bibles, The Bible in Cultural Context, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Ugaritská báseň o narození dvou bohů, Religio 1/1994;
Masoretes and Translators – Karaites and Czech Brethren, Religio 2/1994.

Překlady:
◦ Kóhelet (Kazatel), básnická spoluprace V. Kubíčková, Pět svátečních svitků: Píseň písní - Rút - Žalozpěvy - Kóhelet – Ester, ed. S. S., 1958;
◦ Grígórios Abulfaradž Barhebraeus: Kratochvilná vyprávění, 1967;
◦ Kniha Jóbova (s V. Závadou), 1968;
◦ Píseň písní (s J. Seifertem), 1969;
◦ Sabatino Moscati: Staré semitské civilizace, 1969;
◦ Rukopisy od Mrtvého moře. Hebrejsko-české vydání (s J. Řehákem, Š. Bažantovou, 2007).

Literatura:
◦ Sopher Mahir: Northwest Semitic Studies Presented to S. S., ed. E. M. Cook, Winona Lake, Indiana 1990 (s podrobnou bibliografií za léta 1946–89);
◦ ČBS XX. století, III, 1999;
◦ E. Cook: S. S. (1921–2005) In memoriam, SBL Forum (Society of Biblical Litarature), Sept. 2005;
◦ P. Sláma: In memoriam S. S. (1921–2005), Communio Viatorum 2/2005;
◦ P. Spunar: S. S. zemřel, Religio 1/2006;
◦ Osobnosti – Česko: Ottův slovník, 2008.

a