Šimon z Tišnova

* 14.–15. století

R. 1395 získal na UK titul bakaláře a 1399 mistra svobodných umění. R. 1398 byl zapsán na právech. R. 1409 (v roce Kutnohorského dekretu) se stal děkanem artistické fakulty, 1410 získal titul bakaláře teologie, 1411 se stal rektorem UK. Až do r. 1417 náležel k aktivním a rozhodným zastáncům viklefovského realismu a příslušel k husitskému křídlu (29. 7. 1410 obhajoval Viklefův traktát De probationibus propositionum). Později však své přesvědčení radikálně změnil, vystoupil proti nové ideologii (Tractatus sive epistola contra quattuor articulos) a stal se jedním z oficiálních odpůrců Rokycany i utrakvismu (List k Písečanům 1428). V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Anatharsis) vystoupil s kvestií Utrum deus, cui omnia possibilia sunt presencia, omnem proposicionem veram sic primarie signando scit invariabiliter esse veram (Zda Bůh, který přítomně nazírá všechny možné věci, ví o každé pravdivé propozici, že je neproměnně pravdivá). Uvádí se rovněž mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (Praha UK IX F 7, fol. 38r; 1412), a to patrně kvestií Utrum secta cristianorum sit perfeccior sectis iudeorum et saracenorum (Zda je církev dokonalejší než náboženská společenství Židů a Saracénů) (Praha UK X E 24, fol. 227b–233b). V r. 1416 řídil ještě v husitském duchu vlastní kvodlibet, jehož přípravu opřel o dřívější kvodlibetní předlohy mistrů Matěje z Knína a Jana Husa. Vystoupil na něm s principiální kvestií Utrum a summo bono creatore et conservatore omnium dependeat optima disposicio universi (Zda je nejvyšší a dobrý Bůh, který vše stvořil a řídí, původcem nejlepšího uspořádání světa). V následujícím kvodlibetním utkání řízeném M. Prokopem z Kladrub (1417) mu byla adresována kvestie Utrum prima causa agens ad extra cum causa secunda libere et contingenter sit aliquo termino terminata in potencia sua activa (Zda může být první příčina jednající navenek s jinou příčinou svobodně shodně omezována nějakou mezí ve své aktivní možnosti).

Literatura:
◦ Prokeš: Quodlibet Š. z Tišnova, ČMM 1921;
◦ O. Odložilík: Z počátků husitství na Moravě. Š. z T. a Jan Vavřincův z Račic, ČMM 1925;
◦ B. Ryba: Kvodlibet Š. z T., LF 1948;
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ V. Herold: Pražská univerzita a Wyclif, 1985;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md