Soběslav Skála z Rožnova

† 1422 (v exilu)

R. 1402 získal na UK titul bakaláře, 1406 mistra svobodných umění. R. 1408 byl zapsán na právech. R. 1419 byl ještě v učitelském sboru UK. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Quintilianus) zodpovídal kvestii Utrum anime, que est spiritus inmortalis, insunt intellectus agens et possibilis (Zda je v duši, která je nesmrtelným duchem, přítomen intelekt činný i pasivní). Je uveden rovněž jako účastník kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7, fol. 39v).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md