Miloslav Skořepa

* 24. 2. 1895 Kutná Hora

† 15. 6. 1942 Brno

Vystudoval (1910–1914) učitelský ústav G. A. Lindnera v Kutné Hoře. Působil jako odborný učitel na chlapecké měšťanské škole v Německém (Havlíčkově) Brodě a od r. 1935 jako školní inspektor v Roudnici n. Labem a v Praze. V letech 1923–1933 mu byly poskytnuty půlroční až roční dovolené k vědecké práci. Od r. 1928 byl redaktorem časopisů Školské reformy a Školská správa a spoluredaktorem časopisu Komenský, též předsedou nakladatelství Dědictví Komenského. Za odbojovou činnost byl nacisty popraven.

Jako pedagog a pedopsycholog se zaměřoval rovněž na otázky mravní a občanské výchovy, později i na sexuální pedagogiku. V 2. polovině 20. let se soustředil na studium vývoje dítěte. Zvláště jeho spis Puberta (1928) přivítala řada recenzentů.

Bibliografie:
Úvod do přirozené morálky, 1922;
Příručka občanské nauky a výchovy pro školy občanské a vyšší stupeň škol lidových I–II, 1923;
Výchova mravní a občanská ve škole národní, 1924;
Povídky pro mládež k nauce mravní a občanské, 1924;
Cestou světla, 1925;
Puberta, 1928, 31940;
Náš dorost, jeho dospívání a výchova, 1930;
Jak se přetěžují děti, 1931;
Pohlavní výchova naší mládeže, 1932;
O sebevzdělávání, 1933;
Ideologie učitelského povolání, 1936;
Výchova k obraně míru, 1938.

Časopisecké příspěvky:
Podstata přirozené etiky, Komenský 1920–21;
Morální zážitky v občanské výchově a nauce, Školské reformy 1923–24;
Lze učit mravnosti? PR 1924;
Ideály naší mládeže, Škola měšťanská 1925;
Z francouzské laické morálky, Školské reformy 1925;
◦ A. Janů, morální pedagog, PR 1925;
Mravní a občanská výchova ve státech latinské Ameriky, PR 1927;
Klasifikace mravů na měšťanských školách, Škola měšťanská 1928. V Časopise pro školní vlastivědu a nauku občanskou otiskl: Nejlepší metoda mravní výchovy, 1922–23;
Potřeba idealismu, 1924–25, Poznámka o mravní výchově, 1924–25;
T. G. Masaryk, 1924–25. Ve Školských reformách publikoval recenze spisů: A. Schopenhauer: Eristická dialektika, 1927–28; E. Rádl: Revise pokrokových ideálů ve škole národní, 1928–29; E. Rádl: Dějiny filosofie, 1933.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ N. Krejčová: K nedožitým 90. narozeninám M. S., Pedagogika 1986;
◦ N. Mazáčová: M. S. (1895–1942), 1988.

js