Jan Slezina

* 7. 12. 1714 Opava

† 2. 1. 1775 Praha

Po vystudování latinských škol vstoupil 21. 10. 1730 v Opavě do Tovaryšstva Ježíšova. Noviciát absolvoval v l. 1731–32 v Brně. Filozofii vystudoval v l. 1733–36 v Praze, teologii 1737–43 v Olomouci. V l. 1746–73 působil v Olomouci (do 1756) a v Praze postupně jako profesor etiky a filozofie, morální teologie a nakonec biblistiky.

Byl teologem a peripatetickým přírodním filozofem. Znal Koperníkův heliocentrismus, byl obeznámen i s Newtonovou gravitační teorií. Usiloval o synkrezi peripatetického aristotelismu s moderní kosmologií.

Bibliografie:
Tractatus physiologicus de systemate mundi, ubi methodo scholastica discutiuntur duplici disputatione celebriores sententiae, et Tychonicum Copernicano in thesi praefertur, 1749;
Commentarius in universam Sacram Scripturam, ... hebraicis etiam et graecis notationibus instructus I–IV, 1757–60;
Commentarium in Vetus testamentum usibus academicis elucubratum I–III, 1757–59;
Libros omnes canonicos Novi testamenti comprehendens,1760.

Literatura:
◦ Dějiny exaktních věd, 1961;
◦ I. Čornejová, A. Fechtnerová: Životopisný slovník, 1986.

jh