Jan Smrž

* 18. 6. 1892 Hluboká

† 1. 8. 1965 Budiškovice

Gymnázium navštěvoval v Českých Budějovicích. V r. 1915 vstoupil do jezuitského řádu. V r. 1917 byl vyslán na filozofická studia do Innsbrucku; tam také v r. 1921 přijal kněžství. V r. 1926 dosáhl na PřF UK hodnosti RNDr. Poté vyučoval na gymnáziu v Praze-Bubenči. Po založení řádového Filozoficko-sociologického institutu v Benešově (1937) přednášel v něm přírodní filozofii a kosmologii. Pro posluchače Institutu napsal skripta Kosmologie, vyznačující se nespekulativním, empiriologickým rázem, odpovídající třeba na Claude Bernarda, Henri Bergsona. Během války učil na velehradském gymnáziu. V l. 1949–50 přednášel kosmologii na TF v Litoměřicích. Po svém zatčení v r. 1950 prošel několika věznicemi. Do duchovní služby se mohl vrátit až v r. 1960.

Literatura:
◦ P. Jan Smrž: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Kdo jsme. Vzpomínky (http://www.jesuit.cz/vzpominka.php?id=88).

ma