František Alois Soukup

* 26. 1. 1880 Čestlice u Říčan

† 28. 4. 1971 Praha

Pedagog, filozofující publicista, veřejný pracovník. V l. 1910–15 ve Vídni redigoval Vídeňský deník. Podílel se na založení Svazu českého studentstva. Svou životní dráhu končil jako profesor Státní průmyslové školy v Praze-Smíchově.

Jako publicista se rozběhl do několika směrů: V Úvodu do etiky (1907) vykládal (vycházeje z Külpeho Úvodu do filosofie a z Fouillého Kritiky mravních soustav naší doby) převážně historicky pojem, metody, hlavní problémy i směry etiky; k tomu připojil kapitoly o umění, vlastnictví a výchově ze stanoviska etiky. Spis O náboženství (1908) vydal pod pseudonymem F. S. Nežárecký. Zabýval se rovněž problematikou rodinné výchovy a sociologie dítěte. Několik prací věnoval metodice výuky cizím jazykům, dějepisu, zeměpisu, občanské, mravní a branné výchovy.

Bibliografie:
O náboženství, 1908;
Dítě českého jihovýchodu a jeho výdělečná práce, 1910;
O vyučování cizích jazyků, 1911;
K reformě vyučování dějepisného, 1911;
M. Tyrš, 1912;
J. J. Rousseau, 1912;
Zeměpis v našich školách. Metodologie i metodika zeměpisu a nauk příbuzných, 1913;
Tři přednášky o Komenském, 1914;
Komenský jako politik a diplomat, 1920;
Šest přednášek o vyučování laické morálce, 1922;
Metodika občanské nauky a výchovy I–II, 1923;
Občanská mravouka a společenská výchova pro nižší školy zemědělské, 1923;
Česká menšina v Rakousku, 1928;
Občanská nauka a národní hospodářství pro vyšší školy průmyslové a odborné, 1928;
Občanská mravouka a společenská výchova pro zemědělské školy, 1929;
T. G. Masaryk jako politický průkopník, sociální reformátor a president státu, 1930;
Školní výchovou k brannosti národa. Studie pedagogicko-didaktická, 1932;
Tyršova idea národní armády, 1935;
Idea národní armády, 1937.

Sborníky:
Občanská výchova u Platona a Aristotela, Pedagogický sborník na počest O. Kádnera, 1930.

Časopisecké příspěvky:
Augustin Smetana. Jeho život a filosofie, Filosofie a náboženství, PR 1901;
Jednota přírody dle zásad monismu, Škola měšťanská 1907;
Od mnohosti k jednotě, Max Stirner, Posel z Budče 1907;
J. J. Rousseau, Pedagogické názory Rousseauovy, Rousseau jako filosof, Rousseau o náboženství, Rousseau politik a sociolog, Komenský 1912;
Mravní výchova na měšťanské škole, Škola měšťanská 1923.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ J. Mrzena, O. Vančata: Dvě generace řečických žáků, 1977.

js