František Antonín hrabě Sporck

* 9. 3. 1662 Heřmanův Městec

† 30. 3. 1738 Lysá nad Labem

Byl synem generála Jana S., který se vojenskou službou vyšvihl z poddanského do šlechtického stavu. Cítil se mezi českou šlechtou jako parvenu a své komplexy vyrovnával barokní kavalírskou stavebnickou, vydavatelskou a mecenášskou aktivitou. Nabyl skvělého vzdělání. Latinské školy absolvoval u jezuitů v Kutné Hoře, studia filozofie a práv v Praze. Získal vysoké hodnosti císařského komorníka, královského místodržitele a tajného rady. Jeho palác na Novém Městě pražském, zámek v Lysé nad Labem a lázeňský komplex se zámkem v Kuksu se staly středisky společenského a kulturního ruchu mimořádného rozsahu. Vydával knihy za hranicemi i doma (v Lysé nad Labem vybudoval vlastní tiskárnu). Vstoupil několikrát do sporů s církevními i světskými úřady, naposled s jezuity ze statku Žíreč, který sousedil s Kuksem.

Sporck se v poměrech mravního rozkladu vítězné protireformace upnul v duchu hyberniánského dunsscotismu a katolického augustinianismu k laické apoštolské aktivitě. Ideálem evangelické prostoty se soustřeďoval k etickým obsahům náboženství, což mu umožnilo plodné kontakty s různými náboženskými směry, s jansenismem i evangelicismem. Jeho svobodomyslné smýšlení se projevovalo i úsilím o irenický smír v křesťanství.

Bibliografie:
Ferdinand van der Roxas, Ein Leben eines herrlichen Bildes wahrer und rechtschaffener Frömmigkeit, welche Gott in dem Königreich Böhmen in der hohen Person Seiner Hochgräflichen Excellenz Herrn Frantz Antoni, des heiligen Römischen ReichsGrafen von Sporck, Herr der Herrschaft Lyssa, Gradlitz, Konoged und Herschmanitz und der Römischen Kayserlichen Majestät würcklichen Geheimbden Rath, Cammerern und Stadthalter des Königreichs Böhmen und als einen Spiegel reiner Gottesfurcht, allen Frommen zu einem Beyspiel aufgerichtet hat. Amsterdam bey Rudolf van der Leewen , 1715;
Gottwald Caesar Stillenau, Das Leben eines herrlichen Bildes (rozšířené vyd. Ferdinanda van der Roxas), Amsterdam 1720;
Gustav Columbus Siegfried, Reiner Spiegel löblicher Eigenschaften eines christlichen recht- und wahrheitsliebenden Herrens, nebst beygedrucktem getruken Unterricht für einen ebenfalls christlichen Diener, wie solcher denen Schuldigkeiten seines Standes ohne sonderliche Beschwernüss genungthun kann, Schweidnitz 1725.

Literatura:
◦ H. Benedikt: F. A. Graf von S. (1662–1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen, Wien 1923;
◦ K. Tříska: F. A. hrabě Špork, 1939, 21940;
◦ J. Hanzal: F. A. S. a počátky osvícenství v Čechách, Sborník historický, 1977;
◦ P. Preiss: Boje s dvouhlavou saní, 1981;
◦ J. Haubelt: České osvícenství, 1986.

jh