Karel Šprunk

Karel Šprunk

* 11. 2. 1928 Kovářov, okr. Písek

Po maturitě na gymnáziu v Písku studoval římskokatolickou teologii na UK. Studium nemohl ukončit a završil je s mnohaletým zpožděním na FF UK v oboru romanistiky. Od r. 1962 působil na Univerzitě 17. listopadu, odkud však byl donucen v průběhu tzv. normalizace odejít. Po listopadovém převratu 1989 se stal předsedou přírodovědecké a technické sekce Křesťanské akademie a redaktorem revue Universum. Od r. 1991 vyučuje filozofii na římskokatolické TF UK. V r. 1993 založil Českou společnost Jacquesa Maritaina.

Věnoval se lingvistice, dramatickému spisovatelství (z jeho her byly úspěšně provozovány Úvod do ženské logiky, 1978, Docenti a strašidla, 1980), především však překladům filozofické literatury. Přeložil Anzenbacherův Úvod do filosofie, vydaný poprvé bez udání roku a místa ve Vídni 1987 (po převratu pak ještě v Praze 1991 a 1993), účastnil se s P. Rezkem a M. Petříčkem překladu Störigových Malých dějin filosofie a díla E. Coretha Co je člověk (s B. Vikem). Další překlady (A. Kenny, E. Gilson) jsou v tisku. V souladu s potřebami doby týká se Š. překladatelská činnost především děl informativní a učebnicové povahy. Význam těchto překladů pro obnovu české filozofie byl a je nemalý, a to jak obsahově, tak zejména terminologicky. Překlad Anzenbacherova Úvodu do filosofie může sloužit mj. i jako normativní příručka standardní české filozofické terminologie v širokém záběru od starověku a scholastiky až po fenomenologii a filozofii analytickou.

Literatura:
◦ S. Sousedík: K výročí K. Š., FČ 1995.

sts