Miloš Srb

* 29. 5. 1892 Praha

† 11. 6. 1944 Praha

Vzděláním byl chemik. Ve svých filozofických úvahách vycházel ze subjektivních postojů motivovaných osobní zkušeností, které chápal jako bezprostřední „metodologické fakty“, odpovídající v prakticko-etické rovině faktům „živé skutečnosti“, z nichž – jako atomických veličin – se buduje celkový životní názor (který má u S. objektivně idealistický ráz).

Bibliografie:
Živá skutečnost. Filosofický pohled na život a svět, 1940.

Časopisecké příspěvky:
Tvůrčí meditace hlubin, RF 1922.

Literatura:
◦ J. Patočka: Živá skutečnost (rec.), ČM 1941;
◦ M. S. (nekrolog), Naše věda 1946.

md